Tentamen – vad gäller under pandemin

Publicerad: 17 mars 2020

Uppdaterad 12 juni, 15.00

Information om omtentamen augusti

Även omtentaperioden i augusti kommer vara i form av hemtentamen, distanstentamen etcetera, som under läsperiod 3 och 4.

Anmälan till tentamen - du loggar in med din studentanvändare. Tentamensanmälan krävs och är öppen 8 juni-3 augusti.

Ingen kölista kommer att kunna hanteras denna tentamensperiod.

Ingen sen anmälan kommer att vara möjlig efter 3 augusti.

Ingen ansökan om dubbla tentamen krävs för tentamensperioden i augusti.
Du kan skriva dubbla tentamen, som är placerad samma dag och tid, under förutsättning att du kan uppfylla instruktionerna för respektive tentamen. Läs noga igenom instruktionerna för att få veta vad som gäller för just dina tentamen.

Observera att det INTE är möjligt att tentera två eller flera zoom-övervakade tentamen samtidigt.
Anmäl dig till tentamen som du vill delta i.

Tentamensanpassning

Anmäl dig till tentamen och ansök därefter om tentamensanpassning för varje tentamenstillfälle.
Ansök via formuläret
Ansökan om tentamensanpassning ska vara oss tillhanda senast sista anmälningsdag, den 3 augusti.