Hoppa till innehållet

Tentamen – vad gäller under pandemin

Publicerad: 17 mars 2020

Uppdaterad 20 oktober 2020, 14.15

Tentamen oktober 2020

Så gör du som student ifall du blir förkyld eller sjuk inför tentan
Folkhälsomyndighetens råd till allmänheten är att hålla sig hemma om du är sjuk eller uppvisar förkylningssymtom. Om det innebär att du på grund av sjukdom eller förkylningssymtom är förhindrad att skriva tentamen erbjuder universitetet flera omtentamenstillfällen varje år. För att se vilka tentatillfällen som finns, se länk till Tentamenspersioder nedan.

Anmälan

Anmälan till tentamen var öppen till den 4 oktober. 
Information om hur tentamen genomförs kan examinator eller examinerande lärare informera om. 

Vid salstentamen

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommenderade avstånd mellan bänkarna. Handsprit finns vid alla salstentor. Smittskyddet i Norrbotten har meddelat att även vid ett lokalt utbrott så anses en salstentamen vara säker, med rätt avstånd mellan de skrivande.

Sen anmälan
Ingen sen anmälan kommer vara möjlig efter den 4 oktober.

Kölista
Ingen kölista kommer hanteras denna tentamensperiod, varken för tentamen på distans eller i sal.

Dubbla tentamen

Observera att det inte är möjligt att tentera två eller flera övervakade tentor samtidigt, varken zoom-övervakade tentamen eller tentamen i sal.

Ingen ansökan om dubbla tentamen för övriga examinationsformer krävs för tentamensperioden i oktober.
Du kan skriva dubbla tentamen, som är placerad samma dag och tid, under förutsättning att du kan uppfylla förutsättningarna för respektive tentamen.
Läs noga igenom instruktionerna för att få veta vad som gäller för just dina tentamen.
 

Tentamensanpassning
Ansökan om tentamensanpassning gör du som vanligt efter du har anmält dig till din/ dina tentamen. Ansökan om tentamensanpassning ska vara inskickad senast sista anmälningsdag, det vill säga senast den 4 oktober. Här hittar du mer information och tentamensanpassning och länk till ansökningsformuläret.