Kristina Nilsson
Kristina Nilsson

Kristina Nilsson

Professor
Luleå tekniska universitet
Arkitektur
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
kristina.l.nilsson@ltu.se
0920-491678
F241 Luleå

Kristina L Nilsson är arkitekt SAR/MSA, professor i Arkitektur, bitr. vetenskaplig ledare för LTU’s starka forsknings- och innovationsområde Attraktivt samhällsbyggande, ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin IVA’s avd. Samhällsbyggnad, styrelseledamot i Nationellt renoveringscentrum, samt samt ledamot av ledningsgruppen för Hjalmar Lundbohms Research Centre.

Kristina har forskningsinriktning inom planering och planeringsprocesser för en långsiktig hållbar stadsutveckling. Hon leder bl. a. forskningsprojekt inom planering, urban design och byggande/ombyggnad anpassad till förändringar och säsongsvariationer i klimatet, energieffektivisering av kulturhistorisk bebyggelse samt bevarande av arkitektoniska och kulturhistoriska värden vid renovering och ombyggnad. Hon har lång erfarenhet både som forskare och som yrkespraktiserande arkitekt. Kristina har god kontakt med flera universitet/högskolor i Sverige genom arkitektexamen från Chalmers, doktorsexamen från KTH, samt genom att tidigare ha arbetat på Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola och Landskapsarkitektur vid SLU-Ultuna. Kristina var president i European Association of European Schools of Planning (AESOP) under åren 2010-2012 och är svensk representant i ledningsgruppen för det nordiska nätverket för planeringsforskning PLANNORD. 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Co-Creative Place Innovation in an Arctic Town (2020)

Lindberg. M, Wikberg-Nilsson. Å, Segerstedt. E, Hidman. E, Nilsson. K, Karlberg. H, et al.
Journal of Place Management and Development, Vol. 13, nr. 4, s. 447-463
Artikel i tidskrift

Subsurface planning (2020)

Towards a common understanding of the subsurface as a multifunctional resource
Volchko. Y, Norrman. J, Ericsson. L, Nilsson. K, Markstedt. A, Öberg. M, et al.
Land use policy, Vol. 90
Artikel i tidskrift

Undermarken måste inkluderas (2020)

Sjöholm. J, Nilsson. K, Markstedt. A, Ericsson. L, Norrman. J, Volchko. Y
Stadsbyggnad, nr. 3, s. 29-34
Artikel i tidskrift

Lyssna på forskningen (2019)

Den visar på avregleringens problem
Abarkan. A, Rizzo. A, Berggård. G, Nilsson. K, Svane. Ö
Dagens nyheter, nr. 10/21/2019
Artikel i tidskrift

Undermarken måste utnyttjas mer effektivt (2019)

Planering på djupet
Nilsson. K, Markstedt. A, Ericsson. L, Norrman. J, Volchko. Y, Öberg. M
Dagens nyheter, nr. Augusti, fredag 2, s. 5-5