Hoppa till innehållet
Infographics diskriminering

Diskriminering

Här hittar du information om vem du ska vända dig till om du upplever att du blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling

För dig som är student

För dig som är anställd