Hoppa till innehållet
Hot och våld

Vid hot och våld

Att påverka någon enskild eller verksamhet med hot, trakasserier och utpressning har tyvärr blivit allt mer vanligt förekommande i samhället och drabbar också universiteten på olika sätt. Hot kan förekomma på olika sätt och i olika former, direkt eller indirekt. Ett direkt hot om att åsamka någon typ av skada ställs direkt till den eller de som berörs medan ett indirekt hot framställs på ett mer subtilt (förtäckt) sätt.

Allvarligare trakasserier i form av t.ex. förföljelse (stalking) har också blivit allt mer uppmärksammat på senare år men även sexuella trakasserier genom bl.a., rörelsen #Metoo. 

Universitetet har en nolltolerans gällande hot och trakasserier, såväl mot anställda och studenter som mot verksamheter. I stora drag innebär nolltoleransen att universitetet inte accepterar att otillåten påverkan används som påtryckningsmedel, för egen vinning eller för att sätta andra grundläggande system vid universitetet ur spel. 

För att åtgärder och stöd ska kunna sättas in behöver den eller de som utsätts för ett hot rapportera det till närmaste chef samt universitetets säkerhetsansvariga snarast möjligt, detta för att du ska få hjälp och stöd men även så att inte andra blir drabbade.

Generella råd om det sker ett attentat eller motsvarande våldsbrott

 • Säker: Sätt dig i säkerhet, använd naturliga skydd och undvik folksamlingar.
   
 • Uppmärksam: Var uppmärksam på det du ser och hör, undvik att fokusera på telefonen.
   
 • Tyst: Slå av ljudet på din telefon och ring inte i onödan till personer som kan befinna sig i riskområdet.
   
 • Larma: Meddela viktiga iakttagelser till polisen via 112.
   
 • Media: Följ media och var uppmärksam på uppmaningar från myndigheterna.

Misstänker du att någon i din närhet, eller är du själv utsatt, för våld och hot i nära relationer?

Våld i nära relationer inkluderar alla slags relationer mellan närstående. Våld är en ensidig handling. Det är alltid den som utövar våldet som bär ansvar för våldet och därmed också är den som kan göra att våldet upphör. 

Hit kan du vända dig för att få hjälp:

Om du jobbar på Luleå tekniska universitet och misstänker att en kollega blir utsatt för hot eller våld eller om du själv är utsatt, kan du också vända dig till din närmsta chef eller kontakta HR för hjälp. Är du student kan du kontakta studenthälsan för stöd