Hoppa till innehållet
Inbrott
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Vid inbrott och stöld

För att förebygga stöld, sabotage och intrång ska alla anställda se till att dörrar är låsta när de ska vara det och att felanmäla dörrar och lås som inte fungerar som de ska. Tänk på att aldrig lämna stöldbegärlig utrustning som till exempel laptop och mobiltelefon utan uppsikt.

Rutiner vid stöld eller skadegörelse

Den som upptäcker en stöld eller skadegörelse ska direkt göra en polisanmälan samt så fort som möjligt informera prefekt eller närmaste chef och kontakta universitetets säkerhetsansvariga.

Om egendomen tillhör universitetet är universitetet målsägande, men den som använder egendomen ska stå som kontaktperson. Om egendomen är privat så är målsäganden den som äger egendomen. 

Kom ihåg vid stöld av:

  • Mobiltelefon - Spärra telefonen och kontakta IT
  • Kontokort - Spärra korten
  • Passerkort - Spärra kortet genom att kontakta Service Point
  • Nycklar - Anmäl förlusten till universitetets säkerhetsansvarig. En nyckel ska inte gå att koppla till den lokal den går till.
  • Dator - Anmäla förlusten av datorn till IT och var noga med rutiner för säkerhetskopiering och lösenord som motsvarar universitetets lösenordspolicy

Hur förhindrar jag stöld och skada?

  • Förvara inte stöldbegärlig utrustning eller egendom i allmänna utrymmen
  • Gör klart vem som har huvudansvar för all gemensam utrustning
  • Märk, inventarieför och stöldskydda all stöldbegärlig utrustning
  • Se regelbundet till utrustning

Universitetet har en egendoms- och ansvarsförsäkring via Kammarkollegiet, läs mer om försäkringen på Kammarkollegiets hemsida.