Infographics informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet avser tryggande av tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet hos universitetets informationstillgångar

För dig som är student

För dig som är anställd