Hoppa till innehållet
Infographics informationssäkerhet

Anmäl Informationssäkerhets- eller personuppgiftsincident

Informationssäkerhet handlar om all informationshantering, både digital och fysisk. Den gemensamma nämnaren är att informationssäkerheten kan hotas genom t.ex. obehörig åtkomst till information, olaglig hantering av information, felaktigheter i information, obehörig förändring av information, brist på tillgång till information när den behövs.

Informationssäkerhetsincident kan inkludera en IT-säkerhetsincident och/eller en personuppgiftsincident. 

  • Personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära att du känner attt du förlorar kontrollen över dina personuppgifter eller att dina rättigheter inskränks.
     
  • IT-säkerhetsincident är en oönskad och oplanerad IT-relaterad händelse som kan påverka säkerheten i organisationens eller samhällets informationshantering (kopplat till IT-stöd) och som kan innebära en störning i organisationens förmåga att bedriva sin verksamhet.

 

För dig som är anställd

Du som är anställd, kom även ihåg att vid behov kontakta din närmaste chef.