Hoppa till innehållet
Mariana Johansson
Mariana Johansson

Mariana Johansson

Säkerhetschef
Luleå tekniska universitet
Miljö och säkerhet
Verksamhetsstöd
mariana.johansson@ltu.se
0920-492013
B183 Luleå

Säkerhetschef
Jag arbetar som säkerhetschef och mitt uppdrag är att samordna och leda säkerhetsarbetet inom Luleå tekniska universitet.

Luleå tekniska universitet ska bedriva aktivt och systematiskt säkerhetsarbete och riskhantering i syfte:
- att säkerställa en säker och trygg miljö för medarbetare, studenter och besökare
- att trygga universitetets materiella och immateriella värden
- att vara en säker samarbetspartner och
- att etablera säkra rutiner för en ur säkerhetssynpunkt välfungerande verksamhet.

Säkerhetsarbetet ska inriktas på att effektivt begränsa risker och förebygga skador inom följande områden:
- Fysisk säkerhet
- Personalsäkerhet och arbetsmiljö
- Informationssäkerhet samt
- Kris- och katastrofhantering

Jag nås enklast via 0920-49 20 13 eller via mariana.johansson(at)ltu.se

Välkommen att kontakta mig!