Hoppa till innehållet
Infographics Hantera kris

Hantera kris

En kris är när vår ordinarie organisation, resurser och arbetsmetoder inte räcker till för att stoppa eller lindra effekten av en händelse. Förmågan att hantera kriser handlar mycket om att förbereda sig på att hantera det oväntade. Varje händelse är unik och så är också hanteringen. För att kunna ta hand om krissituationer har vi Riktlinjer för hantering av kris och katastrof samt en uppbyggd organisation som snabbt kan hantera situationen. Riktlinjerna ger stöd och bör användas som en checklista vid händelse av kris eller olycka och vid dödsfall.

Ring 112

Vid akut nödsituation ring 112

Journummer

Luleå tekniska universitets journummer vid krissituation är:
0920-49 39 29