Hoppa till innehållet

Vilka får vistas i universitetets lokaler?

Luleå tekniska universitet är ett öppet universitet vilket kan tolkas som att alla har tillträde till våra lokaler. Ibland kan vi stöta på personer som inte har något ärende till myndigheten och dessa personer bör då avhysas.

Luleå tekniska universitet är ett öppet universitet som i första hand är en studie- och arbetsplats för studenter och anställda. Detta medför att universitetets lokaler inte är att anse som allmän plats i den meningen att allmänheten har fritt tillträde till dem enligt Ordningslagen (1993:1617) 1 kap. 2§, med undantag av de lokaler som universitetet utpekat som allmän plats, såsom till exempel de allmänna ytorna i Universitetsbiblioteket.

Vid föreläsningar och seminarier som utlyses som offentliga, konferenser, konserter och så kallade öppet hus-arrangemang kan allmänheten ha tillträde till utpekade lokaler.

Då universitetet mestadels har olåsta entréer kan obehöriga personer komma in i lokalerna utan ett direkt ärende och dessa personer ska då avhysas. Beroende på situationen så finns det olika alternativ för hur detta kan gå till:

  • Om du känner att det är en trygg situation där du själv kan fråga personen i vilket ärende personen besöker universitetet så gör du det.
  • Om du känner att situationen inte är trygg ringer du Campus security (universitetets väktare).

Telefonnummer finns på baksidan av ditt passerkort, se nedan

Är det ett pågående brott så ringer du 112 omgående.

Passerkort Luleå tekniska universitet
Baksidan på ditt passerkort