Hoppa till innehållet

Vilka får vistas i universitetets lokaler?

Luleå tekniska universitet är en myndighet samt en studie- och arbetsplats för studenter och anställda. Ibland kan vi stöta på personer som inte har något ärende till myndigheten och dessa personer ska då avhysas. Vid låsta entreér ska inte obehöriga släppas in utan ärende.

Luleå tekniska universitet är i första hand en studie- och arbetsplats för studenter och anställda. Detta medför att universitetets lokaler inte är att anse som en allmän plats i den mening att allmänheten har fritt tillträde enligt Ordningslagen (1993:1617) 1 kap. 2§, med undantag av de lokaler som universitetet utpekat som allmän plats, såsom till exempel de allmänna ytorna i Universitetsbiblioteket.

Vid föreläsningar och seminarier som utlyses som offentliga, konferenser, konserter och så kallade öppet hus-arrangemang kan universitetet bjuda in allmänheten att delta vid dessa arrangemang.

Då universitetet mestadels har olåsta entréer kan obehöriga personer komma in i lokalerna utan ett direkt ärende och dessa personer ska då avhysas. Om universitetet av olika anledningar har låsta entreér ska obehöriga inte släppas in i universitetets lokaler. Beroende på situationen så finns det olika alternativ för hur detta kan gå till.

- Om du känner att det är en trygg situation där du själv kan fråga personen i vilket ärende personen besöker universitetet så gör du det.
 - Om du känner att situationen inte är trygg ringer du Campus security (universitetets väktare).

Telefonnummer finns på baksidan av ditt passerkort, se nedan

Är det ett pågående brott så ringer du 112 omgående.

Observera att vid låsta entréer bör alla säkerställa att dörren går ordentligt igen vid in- och utpassering så att risken för obehörigt intrång minskar.

Passerkort Luleå tekniska universitet
Baksidan på ditt passerkort