Hoppa till innehållet

Obehöriga personer i universitetets lokaler

Publicerad: 19 maj 2021

Luleå tekniska universitet är en myndighet samt en studie- och arbetsplats för studenter och anställda. Ibland kan vi stöta på personer som inte har något ärende till myndigheten och dessa personer ska då avhysas. Vid låsta entreér ska inte obehöriga släppas in utan ärende.

Då universitetet för tillfället har låst alla entréer är det viktigt att inte obehöriga släpps in i universitetets lokaler. Med obehörig avses personer som inte är medarbetare eller student vid universitetet och som inte har något ärende till myndigheten, dessa personer ska då avhysas. Beroende på situationen så finns det olika alternativ för hur detta kan gå till.

  • Om du känner att det är en trygg situation där du själv kan fråga personen i vilket ärende personen besöker universitetet så gör du det.
  • Om du känner att situationen inte är trygg ringer du Campus security (universitetets väktare).

Telefonnummer till universitetets väktare finns på baksidan av ditt passerkort eller via länken nedan.