Hoppa till innehållet
Tillbud

Anmäla tillbud

Ett tillbud är en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Tillbud visar var det finns arbetsmiljörisker. Ett tillbud kan vara kopplat till den fysiska arbetsmiljön, hot och våld, brand eller hälsobesvär orsakade av inomhusmiljön.

För dig som är student

För dig som är anställd