Hoppa till innehållet
Tillbud

Anmälan tillbud Anställd

Publicerad: 6 februari 2019

Ett tillbud är en oönskad händelse kopplad till den fysiska arbetsmiljön, hot och våld, brand, hälsobesvär kopplade till inomhusmiljön eller den psykosociala arbetsmiljön som kunde ha resulterat i personskada eller ohälsa.

Så här gör du

En anmälan om tillbud, via egenrapportering i Primula, görs alltid av dig som medarbetare. Det gör du när du varit på plats när tillbudet inträffat eller så snart du upptäcker att något inträffat som kunde ha resulterat i personskada eller ohälsa. Anmälan skickas via Primula till ansvarig chef som har till uppgift att utreda tillbudet tillsammans med dig och det lokala skyddsombudet. Finns inte lokalt skyddsombud kontaktas huvudskyddsombudet.

Allvarliga tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket

Om en händelse kunnat resultera i omfattande personskador eller ohälsa är tillbudet allvarligt. Exempel på ett allvarligt tillbud är t ex en explosion i ett för tillfället tomt labb eller hot om våld eller mordhot som upplevs som allvarligt menat. Närmaste chef ansvarar för att anmäla allvarliga tillbud  till Arbetsmiljöverket.

Spara alltid en kopia

Anmälan skickas med automatik till Arbetsmiljöverket. Skriv ut kvittot på anmälan och skicka alltid en kopia till HR-enheten.Tänk även på att skyddsombud och anmälaren ska ha en kopia på kvittot.