Hoppa till innehållet
Foto: Fanny Bergvall

Med anledning av invasionen av Ukraina

Luleå tekniska universitet följer händelseutvecklingen i Ukraina noggrant.
På denna sida finns samlad information till medarbetare och studenter avseende kriget.

Som en manifestation till stöd för Ukraina, demokrati och öppenhet har den ukrainska flaggan varit hissad på våra universitetsområden.
Ta gärna del av rektor Birgitta Bergvall-Kåreborns blogginlägg om situationen i Ukraina med rubriken En attack på hela det öppna samhället – akademins roll och ansvar.

Universitetet står bakom yttrandena om solidaritet med Ukraina från Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och European University Association (EUA).
» SUHF om det svenska stödet för forskare från Ukraina
» EUA statement of solidarity with Ukraine

Luleå tekniska universitet stödjer ukrainska forskare

För att bidra till den ukrainska akademins överlevnad och göra det möjligt för lärare/forskare att hålla kontakt med kollegor och sina ämnen under sin tid på flykt avsätter universitetet fem miljoner kronor på för att erbjuda personer som kommer till oss arbete eller stipendier. Även institutionerna avsätter medel.
» Rektor skriver om stödet 

Expertlista för journalister

» Forskare vid Luleå tekniska universitet

Stöd till ukrainska forskare

Det pågår en rad gemensamma initiativ på svenska lärosäten, bland forskningsfinansiärer och andra aktörer för att stötta och ta emot ukrainska forskare. 
» Här finns en lista på de medel och det stöd som finns för ukrainska forskare som söker anställning i Sverige.

Universitetet är stödmedlem i Scholars at risk, ett nätverk för frihet och skydd för riskutsatta forskare, som nu agerar för att stötta ukrainska forskare.
» Scholars at risk

Stöd till studenter och medarbetare

Vi har, såvitt vi vet, inga medarbetare eller studenter som befinner sig i Ukraina.
Däremot har vi utbytes- och masterstudenter, doktorander och medarbetare från berörda områden. Vi uppmanar dem att kontakta Studenthälsan respektive företagshälsovården om de är i behov av samtalsstöd. Medarbetare kan också alltid kontakta sin närmaste chef för råd och stöd om hur de upplever situationen och hur den påverkar arbete och mående.
» Studenthälsan
» Företagshälsovård – Previa

Samarbeten med Ryssland och Belarus

  • Den svenska regeringen uppmanar svenska universitet, högskolor och forskningsfinansiärer att omedelbart bryta kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus. Universitetet ska inte ha forsknings- och utbildningssamarbeten som stöttar den ryska statsledningen.
  • Regeringen rekommenderar lärosäten och övriga berörda myndigheter att ha en mycket strikt hållning vad gäller utbetalningar, hantering av ansökningar, genomförande av projekt, ingående av avtal och liknande som involverar ryska och belarusiska mottagare. Utgångspunkten är att kontakter och samarbeten med ryska och belarusiska statliga institutioner ska upphöra.
  • Restriktionerna gäller på organisationsnivå, inte alla enskilda ryska forskare och studenter, inte individuella kontakter mellan forskare i Sverige, Ryssland och Belarus. Detta då det finns många i Ryssland och Belarus som, med fara för liv, öppet kritiserar den ryska statsledningens agerande.
  • Svenska lärosäten måste göra noggranna avvägningar i varje aktuellt fall, för att följa EU:s beslut om sanktioner och försäkra sig om att eventuella individuella kontakter och samarbeten verkligen är lämpliga utifrån nationella och europeiska politiska ställningstaganden. 

Var cybersmart

Information från universitetets IT-avdelning om vad kan du göra för att jobba på ett tryggt och säkert sätt med de IT-stöd du har och använder:
» En säker IT-vardag

Säkerhetsläget

Eftersom läget kan förändras snabbt uppmanar vi medarbetare och studenter att på Krisinformation.se löpande ta del av den samlade informationen från svenska myndigheter gällande bland annat säkerhetsläget, hemberedskap, reserekommendationer och vikten av att vara källkritisk och inte sprida obekräftade rykten vidare.
» Krisinformation.se
» Om krisen eller kriget kommer – broschyr från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap