Hoppa till innehållet

Vi polisanmäler hets mot folkgrupp

Publicerad: 11 november 2022

Luleå tekniska universitet har gjort en polisanmälan om hets mot folkgrupp. Anmälan gäller hur universitetets studentkampanj sprids i högerextrema sammanhang med rasistiska undertoner. Vi ser mycket allvarligt på detta och anser att kommentarerna är olagliga med syfte att sprida rädsla hos andra människor.

Luleå tekniska universitet attraherar forskare och studenter från hela världen. Detta är vi stolta över. För att vår forskning, utbildning och våra innovationer ska kunna fortsätta bidra till samhällets utveckling behöver vi attrahera än mer kompetens internationellt. Därför är en av universitetets huvudstrategier just internationalisering.

Sverige är ett land som bygger på mångfald och alla människors lika värde och det är med stor förfäran vi ser en samhällsutveckling där dessa krafter tar fart. Detta är skadligt för Sverige och Sverige som land tappar anseende internationellt på grund av denna utveckling. Hela Sverige, och inte minst den norra regionen med stora rekryteringsbehov kopplat till den gröna omställningen behöver attrahera arbetskraft från hela världen.

Universitetet vilar på den statliga värdegrunden vilken bland annat framhåller demokratiska värderingar, objektivitet och respekt för alla människors rättigheter och integritet. De värdeord som kännetecknar Luleå tekniska universitet är mod, närhet och tillit. Vi vågar utmana och ifrågasätta för att ge plats för nya idéer. Vi är stolta över varandra och över att tillhöra Luleå tekniska universitet.