Hoppa till innehållet

Arvode

Arvode betalas endast ut vid begränsade uppdrag.

Beslut om utbetalning av arvode ska skickas in till HR. För utbetalning en viss lönemånad ska beslutet finnas hos HR senast den första vardagen i löneutbetalningsmånaden. Med arvoden avses ersättning för arbete som varar kortare tid än en månad. Arvoden redovisas månadsvis och utbetalning sker via lönesystemet Primula.

Kontoanmälan inför utbetalning av arvode

Luleå tekniska universitet använder sig av Danske Bank. För att du som är uppdragstagare t.ex. sakkunnig, tentavakt ska få arvodet till rätt konto krävs att du själv gör en kontoanmälan till Danske Bank på länken nedan.

Till detta krävs BankID. Du måste ange universitetets kundnummer för att anmälan ska godkännas. Kundnumret är 79199. 

En kontoanmälan innebär inte att du blir kund hos Danske Bank. Även du som är kund hos Danske Bank måste göra en kontoanmälan.