Livskvalitet

Publicerad: 15 maj 2018

Luleå tekniska universitet har generösa förmåner när det kommer till ledigheter. Det är för att vi vill att du ska ha tid till återhämtning och återvända stärkt till arbetet.

Arbetstid

Vi tror att din möjlighet att styra din egen tid hjälper oss att bli ett bättre universitet. Luleå tekniska universitet har två dominerande arbetstidsöverenskommelser: 

Flextid
Gäller i huvudsak för teknisk och administrativ personal. Fast tid mellan 09.00 och 15.00 med möjlighet till flex vid lunch samt före och efter den fasta tiden.

Semester

Vi vill att du vilar så att du kan komma tillbaka med perspektiv och energi.

Din semester:

  • 28 dagar t.o.m. det år du fyller 29 år            
  • 31 dagar fr.o.m. det år du fyller 30 år   
  • 35 dagar fr.o.m. det år du fyller 40 år

Du kan ta ut din semester från början av din anställning och du har betald semester redan första året.

Övriga ledigheter

Tjänstledighet
Man kan få tjänstledigt av många olika skäl, i vissa sammanhang med bibehållen lön.

Föräldraledighet
Hos oss får du kompletterande ersättning under 330 dagar som du tar ut enligt SGI. Hos oss har du dessutom möjlighet att ansöka om att arbeta på deltid ända fram till slutet av det skolår ditt barn fyller 12 år.

Sjukt barn
Du ska känna att du har möjlighet att vara hemma om ditt barn blir sjukt. Om du har lön över basbeloppstaket kompletterar Luleå tekniska universitet den ersättning du får från Försäkringskassan under 10 dagar per år.

Sjukledighet
Vi vill ha din fulla potential återställd. Därför försöker vi sätta in tidiga rehabiliteringsinsatser och om du blir sjuk delar vi på ansvaret för din ersättning tillsammans med Försäkringskassan.

  • Luleå tekniska universitet betalar 80 % av din lön dag 2-14 i sjukperioden. 
  • Försäkringskassan betalar din ersättning från dag 15 i sjukperioden.
  • Vi kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan.

Ledighet utan löneavdrag
Som anställd får du ledighet utan löneavdrag för;

  • Läkarbesök
  • Släktangelägenhet (allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning) Dock max 10 dagar per år.
  • Flyttning (1 dag per år)
  • Examen och tentamen (5 dagar per år)

Arbetstidsförkortning
Påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton är arbetsfria dagar.