Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

År 2017 har varit ett händelserikt år i världen och årsredovisningen tar upp flera områden där Luleå tekniska universitet på olika sätt bidragit till samhällsutvecklingen.

Vi kan se att det mångåriga jämställdhetsarbetet ger resultat. 2017 installerades 20 nya professorer på Luleå tekniska universitet, lika många kvinnor som män.

Ett stort antal forskningssatsningar har på olika sätt bidragit till att lösa angelägna utmaningar, bland annat vår forskning inom träbyggnad, dagvattenområdet, rymd, stadsomvandligen i Kiruna och Malmberget. Under året invigdes flera labb som möjliggör samverkan - DEPICT med forskning på hjärnans undermedvetna reaktioner på tekniska lösningar, och VR-studion för gruv- och stadsplaneringsforskning.

Universitetet och Norrbottens Kommuner har tecknat en gemensam avsiktsförklaring för att stärka digitalisering och framtidens kompetensförsörjning av lärare och sjuksköterskor i länet.

År 2017 började 2325 nya studenter på universitetets grundutbildningar och närmare 260 på avancerad nivå. Drygt 1 700 personer avlade en examen vid Luleå tekniska universitet.

Läs mer i årsredovisning 2017!