Hoppa till innehållet

Filosofiska fakultetsnämnden

Publicerad: 22 januari 2019

Nämndernas uppgifter utgörs av strategisk planering, uppföljning och utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning avseende inriktnings-, kvalitets-, dimensionerings- och effektivitetsfrågor inom respektive ansvarsområde.

Fakultetsnämnderna består av lärar- och studentrepresentanter samt externa ledamöter. Mandatperioden för studenter är ett år och för övriga ledamöter tre år. Innevarande mandatperiod för studeranderepresentanter löper till 2022-06-30 och för övriga ledamöter till 2024-12-31.

Ordförande FFN, Dekan Filosofisk fakultet

Annica Sandström

Sandström, Annica - Professor

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491356

Vice ordförande FFN, Prodekan Filosofisk fakultet

Sebastian Gabrielsson

Gabrielsson, Sebastian - Biträdande professor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493227

Ledamöter lärarrepresentanter

Monika Kurkkio

Kurkkio, Monika - Biträdande professor

Organisation: Redovisning och styrning, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491865
Lena Manderstedt

Manderstedt, Lena - Biträdande professor, Excellent lärare

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491962
Timo Tossavainen

Tossavainen, Timo - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Matematik och lärande, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493698
Anna Ståhlbröst

Ståhlbröst, Anna - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-492091
Anna-Karin Lindqvist

Lindqvist, Anna-Karin - Biträdande professor

Organisation: Fysioterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493986
Stefan Östersjö

Östersjö, Stefan - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72606

Externa ledamöter

Vakant,

$!userInfo.givenName Li Skarin

Li Skarin, delägare Massamedia och projektledare Innovation Piteå

Luleå Studentkår, ordinarie studeranderepresentant

Lindström, Märta -

Organisation: Luleå Studentkår

Luleå Studentkår, suppleant studeranderepresentant

Jonsson, Amanda -

Organisation: Luleå Studentkår

Doktorandsektionen, ordinarie representant forskarstuderande

Denise Bergström

Bergström, Denise - Doktorand

Organisation: Engelska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493008

Doktorandsektionen, suppleant forskarstuderande

Carl-Alexander Allwood

Allwood, Carl-Alexander - Doktorand

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491840

Sekreterare

Lestander, Elin - Sekreterare

Organisation: Utbildnings- och forskningsplanering, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491021