Hoppa till innehållet

Tekniska fakultetsnämnden

Publicerad: 23 april 2020

Fakultetsnämndernas uppgifter utgörs av strategisk planering, uppföljning och utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning avseende inriktnings-, kvalitets-, dimensionerings- och effektivitetsfrågor inom respektive ansvarsområde.

Fakultetsnämnderna består av lärar- och studentrepresentanter samt externa ledamöter. Mandatperioden för studenter är ett år och för övriga ledamöter tre år. Innevarande mandatperiod för studeranderepresentanter löper till 2023-06-30 och för övriga ledamöter till 2024-12-31.

Ordförande TFN, Dekan Teknisk fakultet

Karl Andersson

Karl Andersson, Professor, Dekan

Telefon: 0910-585364
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, CDT, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik

Vice ordförande TFN, Prodekan Teknisk fakultet

Mats Näsström

Mats Näsström, Biträdande professor

Telefon: 0920-491241
Organisation: Maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Ledamöter lärarrepresentanter

Tobias Bauer

Tobias Bauer, Biträdande professor

Telefon: 0920-492150
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Fredrik Nikolajeff

Fredrik Nikolajeff, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492904
Organisation: Medicinsk teknik, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Kåre Synnes

Kåre Synnes, Professor, Excellent lärare

Telefon: 0920-491507
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik

Externa ledamöter

Jan Ove Östensen,

Organisation: Combitech

Eva Karlsson,

Organisation: Swegon

Teknologkåren, ordinarie studeranderepresentanter

Hanna Trennsby, Utbildningsenhetens ordförande 2022-2023

Organisation: Teknologkåren

Doktorandsektionen, ordinarie representant forskarstuderande

Karl Ekström, Doktorand

Organisation: Cyberfysiska system, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik

Sekreterare

Lena Nilsson

Lena Nilsson, Sekreterare

Telefon: 0920-492366
Organisation: Utbildnings- och forskningsplanering, Verksamhetsstöd