Hoppa till innehållet

Tekniska fakultetsnämnden

Publicerad: 23 april 2020

Fakultetsnämndernas uppgifter utgörs av strategisk planering, uppföljning och utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning avseende inriktnings-, kvalitets-, dimensionerings- och effektivitetsfrågor inom respektive ansvarsområde.

Fakultetsnämnderna består av lärar- och studentrepresentanter samt externa ledamöter. Mandatperioden för studenter är ett år och för övriga ledamöter tre år. Innevarande mandatperiod för studeranderepresentanter löper till 2021-06-30 och för övriga ledamöter till 2021-12-31.

Ordförande TFN, Dekan Teknisk fakultet

Lena Abrahamsson

Lena Abrahamsson, Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492107
Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Vice ordförande TFN, Prodekan Teknisk fakultet

Mats Näsström

Mats Näsström, Biträdande professor

Telefon: 0920-491241
Organisation: Maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Ledamöter lärarrepresentanter

Lena Alakangas

Lena Alakangas, Professor

Telefon: 0920-491396
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Andreas Almqvist

Andreas Almqvist, Professor

Telefon: 0920-492407
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Karl Andersson

Karl Andersson, Professor, Verksamhetsledare

Telefon: 0910-585364
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, CDT, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Johan Carlson

Johan Carlson, Professor

Telefon: 0920-492517
Organisation: Signalbehandling, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik

Externa ledamöter

$!userInfo.givenName Göran Carlsson

Göran Carlsson, fd VD Swerea AB

$!userInfo.givenName Ann-Britt Edfast

Ann-Britt Edfast, forsknings- och utvecklingschef vid Sveaskog

Teknologkåren, ordinarie studeranderepresentant

Doktorandsektionen, ordinarie representant forskarstuderande

Karl Ekström, Doktorand

Organisation: Cyberfysiska system, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik

Doktorandsektionen, suppleant forskarstuderande

Jacob Nilsson

Jacob Nilsson, Doktorand

Telefon: 0920-493867
Organisation: Cyberfysiska system, EISLAB, Teknologkåren, Institutionen för system- och rymdteknik

Sekreterare

Lena Nilsson

Lena Nilsson, Sekreterare

Telefon: 0920-492366
Organisation: Utbildnings- och forskningsplanering, Verksamhetsstöd