Hoppa till innehållet

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet vid LTU berör alla. Såväl medarbetare som studenter medverkar till att säkra och utveckla kvaliteten i sin del av verksamheten, oavsett om man verkar inom utbildning och forskning eller den övriga verksamheten. Kvalitetsarbetet ska identifiera och åtgärda brister, sprida goda exempel och stimulera till förbättringar och nytänkande.

Luleå tekniska universitets kvalitetsledningssystem
Kvalitetsledningssystem

Systemet är uppdelat i styrnings- och ledningsproceser, utbildning, forskning samt verksamhetsstödjande processer.

Anteckna, dokument, man, signatur, underskrift Foto: Pixabay
Kvalitetspolicy

Universitetets kvalitetsarbete ska säkra, utveckla och förbättra verksamheten såväl operativt som strategiskt.

Studenter som studerar i B-huset Foto: Petra Älvstrand
Kvalitet i utbildning

Kvalitetsarbetet inom utbildning omfattar utbildning på grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå samt uppdragsutbildning.

Doktorander - trä- och bionanokompositer Foto: Petra Älvstrand
Kvalitet i forskning

Kvalitetsarbete inom forskning omfattar all forskning som bedrivs vid universitetet.

Foto: Pixabay
Kontakta oss på kvalitetsfunktionen

Kvalitetsfunktionen har som främsta syfte att uppnå systematik och utveckling på en organisatorisk nivå.