Åren 1990 - 1999

Publicerad: 27 november 2012

Högskolan i Luleå blir Luleå tekniska universitet, Sveriges första tekniska universitet.

1999

 • Aula Aurora, universitetets nya konsertsal, invigs i februari

 • Universitetsbiblioteket vinner Svenska Bibliotekariesamfundets (SBS) tävling om 1999 års bästa bibliotekswebbplats

 • Vårdhögskolan i Boden byter huvudman och blir en del av universitetet som den 15:e institutionen 1 oktober 1999. Det nya namnet är Institutionen för hälsovetenskap

 • Universitetet passerar 10 000 studenter i och med övertagandet av Vårdhögskolan

1998

 • Gymnasielärarutbildningen startar

 • Universitetet får 30 miljoner av regeringen för att starta Luleå Tillväxtakademi

 • Ulla Westermark, professor i trämaterialteknik, blir universitetets första kvinnliga professor

 • Pedagogernas hus invigs

 • Tillväxtakademien vid Luleå tekniska universitet inrättas

 • Två filosofie hedersdoktorer utses för första gången vid Luleå tekniska universitet, författare Folke Isaksson och professor John E Tilton.
  De tre teknologie hedersdoktorerna är Senior Vice President Vinton G Cerf, direktör Christer Löfgren och VD Ivar Sundström

1997

 • Högskolan i Luleå blir Luleå tekniska universitet, Sveriges första tekniska universitet

 • Ett nytt civilingenjörsprogram startar i rymdteknik

 • En utbildning till vattenkraftsingenjör startar i Jokkmokk

 • En filosofisk fakultet bildas. Till dekanus väljs professor Gunnar Persson

 • Fyra forskare från universitetet (Svante Carlsson, Andrej Brodnik, Mikael Degermark och Stephen Pink) presenterar "The Lulea Algorithm", en uppfinning som väcker stor uppmärksamhet i hela den globala Internet-branschen

1995/96

 • Högskolan fyller 25 år

 • "Kulturuniversitetet", populärvetenskapliga föreläsningar för allmänheten, inrättas

 • Kvinnlig forskarskola startar

 • Samhällsgeografiskt miljöcentrum bildas

 • Musikhögskolan i Piteå byggs ut

 • Teaterhögskolan invigs

 • Ett internationellt ekonomprogram startar

 • Datateknisk ingång för tjejer startar

 • En ny mediepedagogutbildning startar i Piteå

 • Tekniska högskolan i Luleå vinner Innovation cup igen

 • Med anledning av att Högskolan firar 25-årsjubielum utses sex teknologie hedersdoktorer, f d statsminister Ingvar Carlsson, professor Evelyn Fox Keller, VD Sture Johansson, direktör Carl Kempe, samt VD Samme Lindmark

1994/95

 • En ny verksamhetsidé med långsiktiga mål har arbetats fram

 • En ny grundskollärarutbildning 4-9 startar

 • Nuteks första kompetenscentrum "Polhemslaboratoriet för integrerad produktframställning" invigs vid Högskolan i Luleå

 • Mimer ­ Högskolans andra kompetenscentrum ­ invigs (återvinning av metaller och mineraler)

 • CDT (Centrum för distansöverbryggande teknik) startar som ett samarbetsprojekt där Högskolan är en part

 • Sveriges största studentdatanät invigs vid Högskolan

1993/94

 • Högskolans förtjänstmedalj delas ut för första gången. Mottagare är Caesar Wiberg, f d direktör

 • Utbildningslinjerna ersätts av program som innebär en större frihet för studenten att själv välja kurser

 • Till ny rektor efter Torbjörn Hedberg väljs Ingegerd Palmér

 • Den internationella civilingenjörsutbildningen EEIGM startar

 • Högskolan inrättar landets första professur i ämnet Genus och teknik

 • Högskolans nya bibliotek invigs

 • Musikhögskolan gör succé med konserten "Sgt. Pepper Live"

 • Sommaruniversitetskurser ges för första gången

 • År 1994 utses följande teknologie hedersdoktorer, GD Birgit Erngren, professor Michel Lucius och direktör Arne Wittlöf

1992/93

 • Nya civilingenjörsutbildningar startar i industriell kemi samt teknisk fysik

 • PPU (Praktisk-pedagogisk utbildning) med inriktning mot årskurs 4-9 startar

 • En samhällsvetenskaplig linje med inriktning mot nationalekonomi eller statskunskap starta.

 • Alfahuset står färdigt

 • Wibergsgården invigs, skänkt till Högskolan av Caesar Wiberg

 • Nya teknologie hedersdoktorer under 1993 är, direktör Per-Olof Eriksson, orgelbyggare Anders Grönlund och professor Bengt Hultqvist

1991/92

 • Högskolan firar 20-årsjubileum

 • Två nya ingenjörslinjer startar: elkraft i Skellefteå samt kemi i Luleå

 • Högskolestyrelsen antar Högskolans första verksamhetsidé i form av ett strategiskt dokument

 • Till ny prorektor väljs Nils-Erik Molin

 • Elva nya professurer inrättas

1990/91

 • Tre nya ingenjörsutbildningar startar: elektro/maskiningenjör i Kiruna, maskiningenjör i Luleå samt byggnadsingenjör i Skellefteå

 • Institutet för CIM-teknologi invigs

 • Luleåteknologerna Stefan Björnfot och Mats Granqvist tar hem slutsegern i riksfinalen i Innovation Cup

 • Konstruktions- och designmässans prestigefyllda stora konstruktörspris tilldelas luleåforskaren Kalevi Hyyppä

 • Lennart Elfgren utses till ny dekanus

 • Då Högskolan i Luleå firar 20-årsjubileum utses hela fem teknlogie hedersdoktorer under 1991, bildningskonsulent Bengt Andersson, chef Teknikens Hus Ann-Marie Israelsson, direktör Martin Lundberg, professor Markku Mannerkoski och direktör Björn Wahlström