Högskolan - första inskrivningsliggaren
Högskolan - första inskrivningsliggaren Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Åren 1971 - 1979

Publicerad: 5 juli 2019

Under 70-talet inrättas högskolan, ursprunget till tekniskt basår startas och de första civilingenjörerna utexamineras.

1979 - 1980

 • Torbjörn Hedberg väljs till rektor
 • Samhällsbyggnadsteknik och YTH blir allmänna utbildningslinjer
 • Två nya professurer inrättas

1978 - 1979

 • En tvåårig dramapedagoglinje startar. Utbildningen ges bara en gång
 • Musiklärarlinjen inlemmas formellt i Högskolan i Luleå varvid Norrland får sin första och hittills enda Musikhögskola
 • Allvarliga rekryteringsproblem till civilingenjörslinjerna. Till de 285 platserna antas bara 133 varav ett flertal utländska studenter har otillräckliga förkunskaper i naturvetenskap
 • Centrumhuset invigs
 • Avdelningen för Bearbetningsteknik börjar använda Skandinaviens största högeffektlaser
 • En ny professur inrättas

1977 - 1978

 • Den nya högskolelagen och förordningen börjar gälla
 • Samhällsbyggnadstekniklinjen inrättas
 • Tekniskt basår ersätter SE-gruppen
 • Musiklärarutbildningen i Öjebyn enligt den s k SÄMUS-modellen överförs till Högskolan i Luleå
 • Högskolan får en teknisk fakultet. Till dekanus utses Kurt Boström
 • Lärarhögskolan och förskoleseminariet inlemmas i Högskolan som därmed får fyra nya utbildningar: fritidspedagog-, förskollärar-, lågstadielärar- och mellanstadielärarlinjen
 • SYDUT (den systematiserade decentraliserade utbildningen) upphör varvid Högskolan dels får ekonom- och sekreterarlinjen samt en rad fristående kurser
 • Tre nya professurer inrättas

1976 -1977

 • YTH startar i Skellefteå
 • Den första tvååriga tekniska linjen inrättas, benämnd "Mellaningenjör"
 • Vid högskolans första rektorsval väljs Lars Nordström till rektor
 • Den första disputationen äger rum när Göran Rehbinder försvarar sin avhandling med titeln "Erosion of Rock with a Water Jet"
 • Tre nya professurer inrättas

1975 - 1976

 • De första bergsingenjörerna utexamineras
 • YTH inrättas i Luleå
 • Tre nya professurer inrättas

1974 - 1975

 • De första civilingenjörerna utexamineras
 • Kårhuset invigs i Shopping i centrala Luleå
 • Den första professorsinstallationen äger rum i Gammelstads kyrka
 • En ny professur inrättas

1973 - 1974

 • Högskolan startar ursprunget till tekniskt basår SE-gruppen så att personer med examen från samhällsvetenskaplig och ekonomisk linje på gymnasiet ska kunna söka M-linjen
 • Den första forskningsutrustningen börjar användas
 • En forskningsnämnd inrättas
 • Sex nya professurer inrättas
 • Arne Jones skulptur "Mänsklig byggnad" kommer på plats vid nuvarande Teknikens hus, ett år senare än planerat

1972 - 1973

 • Geoteknologilinjen startar
 • Carl-Göran Nilsson utnämns till professor i maskinkonstruktion, högskolans första professor
 • Tre nya professurer inrättas

1971 - 1972

 • Högskolan i Luleå inrättas den 1 juli
 • Rune Andersson, huvudsekreterare i organisationskommittén, blir Högskolans först anställde. Invigning den 1 september
 • Utbildningen startar på maskintekniklinjen med 50 studenter i nybyggda D-huset
 • Teknologkåren bildas
 • Högskolans tre första professurer inrättas