Lassinantti
Promoveringhögtid, 1981-11-06. Domkyrkan i Luleå Foto: K. Roland Lindfors Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Åren 1980 - 1989

Publicerad: 8 juli 2019

Under 80-talet äger den första doktorspromotionen rum. Tolv doktorer promoveras och tio professorer installeras. Dessutom får Högskolan sina fyra första hedersdoktorer: Lars Granar, Gösta Hägglund, Ragnar Lassinantti och Lars Nordström.

1989 - 1990

 • Byggnadsingenjörslinjen inrättas
 • Det första företaget flyttar in i Aurorum
 • Trelleborg AB donerar tio miljoner kronor till en forsknings- och utvecklingsstiftelse vid Högskolan
 • Högskolan får sina första professurer i konstnärligt utvecklingsarbete i och med att Hans-Ola Ericsson blir professor i orgel och Jan Sandström utses till professor i komposition
 • Högskolan får sin första professor ­ Erik Höglund ­ som både tagit sin civilingenjörsexamen samt doktorerat vid Högskolan i Luleå
 • Två nya professurer inrättas

1988 - 1989

 • De första civilingenjörerna examineras från industriell arbetsmiljölinjen
 • Högskolan har fler förstahandssökande per plats till civilingenjörsutbildningarna än riksgenomsnittet
 • Den första antagningen till den nya grundskollärarlinjen 1-7 äger rum
 • Elektronik- och dataingenjörslinjen i Skellefteå startar
 • YTH sammanförs till två linjer: byggnadsteknik och industriell teknik
 • Det nya kårhuset invigs
 • En ny professur inrättas
 • Tre teknologie hedersdoktorer utses 1989, VD Rune Andersson, professor John E Field och professor Lennart Lübeck

1987 - 1988

 • Civilingenjörslinjen industriell ekonomi inrättas
 • Lärarutbildningarna flyttar från gamla seminariet till högskoleområdet på Porsön
 • I det s k "Norrbottenspaketet" får Högskolan sitt fakultetsanslag höjt med 40 procent
 • Ett nytt investmentbolag avsett att stödja företag som är utvecklade ur Högskolans forskning ser dagens ljus. Bolaget döps till Norrbottningen AB men byter efter två år namn till Rödkallen AB
 • Teknikens hus invigs
 • Tio nya professurer inrättas.

1986 - 1987

 • Utbildningen av kyrkomusiker i Piteå startar
 • Civilingenjörsutbildningarna förlängs från fyra till 4,5 år
 • Examensbenämningen kandidatexamen återinförs
 • Henning Johansson blir förste innehavare av den nyinrättade professuren i pedagogik
 • Skeria (Skellefteå Education and Research for Industrial Applications) invigs

1985 - 1986

 • De första civilingenjörerna examineras från datatekniklinjen
 • Musikhögskolan invigs i sina nya lokaler
 • Stiftelsen Aurorum ­ med syftet att åstadkomma en utvecklingsby av företag i anslutning till Högskolan ­ bildas
 • COLDTECH bildas
 • LKAB ställer genom en fond 15 miljoner kronor till Högskolans förfogande
 • Den tusende civilingenjören ­ Sofia Hambraeus ­ tar sin examen
 • Fyra nya professurer inrättas
 • Tre teknologie hedersdoktorer utses 1986, koncernchef Ulf Langefors, direktör Einar Lundström samt direktör Sverker Sjöström

1984 - 1985

 • Industriell arbetsmiljölinjen inrättas
 • Systemvetenskaplig linje inrättas
 • Bibliotekets yta fördubblas och F-huset får en flygel för arbetsvetenskap, industriell ekonomi, samhällsbyggnadsteknik, samhällsvetenskap samt YTH
 • Avtal om utbyte av studerande och forskare ingås mellan Högskolan i Luleå och Beijing University of Iron and Steel Technology, Beijing i Kina. reespektive Institut National Polytechnique de Lorraine, Nancy i Frankrike

1983 - 1984

 • Ekonomlinjen reformeras kraftigt och förlängs till 3,5 år
 • Lärarutbildningarna bantas kraftigt eftersom staten befarar ett läraröverskott
 • Som första högskola i landet får Högskolan i Luleå utrustning för het isostatiskt pressning, som bl a används i forskning om keramer
 • Högskolan får en halv miljon kronor för att driva projektet FLIT (fler flickor i tekniken)
 • Den andra doktorspromotionen och den tredje professorsinstallationen genomförs
 • Två teknologie hedersdoktorer utses 1984, teknologie dr Sten G A Bergman och envoyé Arne S Lundberg

1982 - 1983

 • Institutionen för Träteknik bildas och de första träteknologerna kommer till Skellefteå
 • Centek (Centrum för teknologibaserad affärsutveckling) bildas
 • Datatekniklinjen inrättas
 • Företagshotellet bakom F-kvarteret invigs. Ett av pionjärföretagen är Erisoft
 • Högskolan sluter sitt första avtal om utbyte av studenter och forskare med ett utländskt universitet, Colorado School of Mines, Golden, Colorado, USA
 • Den första kvinnan ­ Ren Lixing från Kina ­ disputerar på Högskolan
 • Högskolans första licentiatexamen avläggs av Bengt Stillborg

1981 - 1982

 • Väg- och vattenbyggnadslinjen inrättas
 • Vid antagningen fylls samtliga platser
 • Första examinationen från samhällsbyggnadstekniklinjen samt musiklärarlinjen
 • Den första doktorspromotionen äger rum. Tolv doktorer promoveras och tio professorer installeras. Dessutom får Högskolan sina fyra första hedersdoktorer: fr v Lars Granar, Gösta Hägglund, Ragnar Lassinantti och Lars Nordström

1980 - 1981

 • Programmeringsteknisk linje inrättas
 • Eric Forssberg väljs till ny dekanus
 • Kursen "skrivarkursen" ges som öppen högskola för alla bosatta i Norrbotten, med hjälp av lokalradion
 • Två nya professurer inrättas