Åren 1980 - 1989

Publicerad: 4 augusti 2017

Under 80-talet äger den första doktorspromotionen rum. Tolv doktorer promoveras och tio professorer installeras. Dessutom får Högskolan sina fyra första hedersdoktorer: Lars Granar, Gösta Hägglund, Ragnar Lassinantti och Lars Nordström.

1989/90

 • Byggnadsingenjörslinjen inrättas

 • Det första företaget flyttar in i Aurorum

 • Trelleborg AB donerar tio miljoner kronor till en forsknings- och utvecklingsstiftelse vid Högskolan

 • Högskolan får sina första professurer i konstnärligt utvecklingsarbete i och med att Hans-Ola Ericsson blir professor i orgel och Jan Sandström utses till professor i komposition

 • Högskolan får sin första professor ­ Erik Höglund ­ som både tagit sin civilingenjörsexamen samt doktorerat vid Högskolan i Luleå

 • Två nya professurer inrättas

1988/89

 • De första civilingenjörerna examineras från industriell arbetsmiljölinjen

 • Högskolan har fler förstahandssökande per plats till civilingenjörsutbildningarna än riksgenomsnittet

 • Den första antagningen till den nya grundskollärarlinjen 1-7 äger rum

 • Elektronik- och dataingenjörslinjen i Skellefteå startar

 • YTH sammanförs till två linjer: byggnadsteknik och industriell teknik

 • Det nya kårhuset invigs

 • En ny professur inrättas

 • Tre teknologie hedersdoktorer utses 1989, VD Rune Andersson, professor John E Field och professor Lennart Lübeck

1987/88

 • Civilingenjörslinjen industriell ekonomi inrättas

 • Lärarutbildningarna flyttar från gamla seminariet till högskoleområdet på Porsön

 • I det s k "Norrbottenspaketet" får Högskolan sitt fakultetsanslag höjt med 40 procent

 • Ett nytt investmentbolag avsett att stödja företag som är utvecklade ur Högskolans forskning ser dagens ljus. Bolaget döps till Norrbottningen AB men byter efter två år namn till Rödkallen AB

 • Teknikens hus invigs

 • Tio nya professurer inrättas.

1986/87

 • Utbildningen av kyrkomusiker i Piteå startar

 • Civilingenjörsutbildningarna förlängs från fyra till 4,5 år

 • Examensbenämningen kandidatexamen återinförs

 • Henning Johansson blir förste innehavare av den nyinrättade professuren i pedagogik

 • Skeria (Skellefteå Education and Research for Industrial Applications) invigs

1985/86

 • De första civilingenjörerna examineras från datatekniklinjen

 • Musikhögskolan invigs i sina nya lokaler

 • Stiftelsen Aurorum ­ med syftet att åstadkomma en utvecklingsby av företag i anslutning till Högskolan ­ bildas

 • COLDTECH bildas

 • LKAB ställer genom en fond 15 miljoner kronor till Högskolans förfogande

 • Den tusende civilingenjören ­ Sofia Hambraeus ­ tar sin examen

 • Fyra nya professurer inrättas

 • Tre teknologie hedersdoktorer utses 1986, koncernchef Ulf Langefors, direktör Einar Lundström samt direktör Sverker Sjöström

1984/85

 • Industriell arbetsmiljölinjen inrättas

 • Systemvetenskaplig linje inrättas

 • Bibliotekets yta fördubblas och F-huset får en flygel för arbetsvetenskap, industriell ekonomi, samhällsbyggnadsteknik, samhällsvetenskap samt YTH

 • Avtal om utbyte av studerande och forskare ingås mellan Högskolan i Luleå och Beijing University of Iron and Steel Technology, Beijing i Kina. reespektive Institut National Polytechnique de Lorraine, Nancy i Frankrike

1983/84

 • Ekonomlinjen reformeras kraftigt och förlängs till 3,5 år

 • Lärarutbildningarna bantas kraftigt eftersom staten befarar ett läraröverskott

 • Som första högskola i landet får Högskolan i Luleå utrustning för het isostatiskt pressning, som bl a används i forskning om keramer

 • Högskolan får en halv miljon kronor för att driva projektet FLIT (fler flickor i tekniken)

 • Den andra doktorspromotionen och den tredje professorsinstallationen genomförs

 • Två teknologie hedersdoktorer utses 1984, teknologie dr Sten G A Bergman och envoyé Arne S Lundberg

1982/83

 • Institutionen för Träteknik bildas och de första träteknologerna kommer till Skellefteå

 • Centek (Centrum för teknologibaserad affärsutveckling) bildas

 • Datatekniklinjen inrättas

 • Företagshotellet bakom F-kvarteret invigs. Ett av pionjärföretagen är Erisoft

 • Högskolan sluter sitt första avtal om utbyte av studenter och forskare med ett utländskt universitet, Colorado School of Mines, Golden, Colorado, USA

 • Den första kvinnan ­ Ren Lixing från Kina ­ disputerar på Högskolan

 • Högskolans första licentiatexamen avläggs av Bengt Stillborg

1981/82

 • Väg- och vattenbyggnadslinjen inrättas

 • Vid antagningen fylls samtliga platser

 • Första examinationen från samhällsbyggnadstekniklinjen samt musiklärarlinjen

 • Den första doktorspromotionen äger rum. Tolv doktorer promoveras och tio professorer installeras. Dessutom får Högskolan sina fyra första hedersdoktorer: fr v Lars Granar, Gösta Hägglund, Ragnar Lassinantti och Lars Nordström

1980/81

 • Programmeringsteknisk linje inrättas

 • Eric Forssberg väljs till ny dekanus

 • Kursen "skrivarkursen" ges som öppen högskola för alla bosatta i Norrbotten, med hjälp av lokalradion

 • Två nya professurer inrättas