Studenter vid studenttorget

Åren 2000 - 2009

Publicerad: 9 juli 2019

Kungen inviger multimediastudion för distribuerat ingenjörsarbete, unik i sitt slag.

2009

 • Antalet som vill studera vid Luleå tekniska universitet ökar med 500 personer
 • 200 gymnasieelever från hela landet besöker universitetets minikurser för at prova på livet som student vid Luleå tekniska universitet.
 • Pia Sandvik Wiklund avslutar sin tjänst som rektor på universitetet och ersätts i september av Johan Sterte.
 • Yukigassen, organiserat snöbollskrig i lagform, har premiär i Sverige. Tävlingen arrangeras av studenter vid Luleå tekniska universitet. SM i sporten för det kommande året planeras.
 • Fördelningen mellan manliga och kvinnliga studenter på Luleå tekniska universitet är  en av de jämnaste i Europa.
 • Utbildningen Politik- och samhällsutveckling startar vid Luleå tekniska universitet.
 • Till filosofie hedersdoktor utses professor Leyland Pitt
 • Till teknologie hedersdoktorer utses professor Ross Large, VD Erik Lindbäck och utvecklingschef Bengt Liljedahl

2008

 • LTU får examensrätt för civilekonomexamen
 • Efter hårt internt jobb lyckas universitetet vända trenden och redovisar positivt ekonomiskt resultat för grundutbildningen
 • Universitetsstyrelsen beslutar att en översyn av utbildningsutbudet ska genomföras
 • En modell med åtgärder för att få studenter att stanna kvar på sina utbildningar implementeras under året och ger snabbt positivt resultat
 • Ett Karriärcentrum invigs på LTU med syfte att öka studenternas arbetslivsanknytning och underlätta inträdet på arbetsmarknaden
 • Ett nytt forskningscentrum, Centrum för högpresterande stål, startar sin verksamhet och syftet är att skapa nya nischprodukter baserade på högpresterande stål
 • Till filosofie hedersdoktor utses professor Harald Vogel
 • Till teknologie hedersdoktor utses f d landshövding Lorentz Andersson
 • Gemensamt utsedd av båda fakultetsnämnderna utses VD Margareta Jonsson

2007

 • LTU Innovation inrättas för att stödja kommersialiseringen av idéer från universitetet
 • Bologna-anpassningen fortsätter och samtliga utbildningar har delvis omarbetade kurser
 • Antalet utbildningar ökar med anledning av Bologna-anpassningen, magisterutbildningar blir kandidat- och magisterutbildningar
 • Ny forsknings- och utbildningsstrategi för 2009-2012 utarbetas
 • Ledningen beslutar om en ny strategisk karta för forskning och utbildning
 • Externfinansieringen fortsätter att öka
 • Totala antalet studenter fortsätter att minska vilket får negativa konsekvenser för ekonomin
 • Till filosofie hedersdoktor utses arkivråd Börje Justrell
 • Till teknologie hedersdoktor utses direktör Lars-Eric Aaro och Dr Albert Ruelhi
 • Gemensamt utsedd av båda fakultetsnämnderna utses konstnär Erling Johansson

2006

 • Brandingenjörsutbildningen startar och blir en stor framgång med högt söktryck
 • Bologna-anpassningen av grundutbildningen tar fart och ny utbildnings- och examensstruktur införs
 • Centrumbildningarna Faste-laboratoriet och Lean Wood Engineering startar sina verksamheter med finansiering via Vinnova
 • Antalet antagna till forskarutbildningen ökar kraftigt, liksom antalet doktorsexamina
 • Antalet studenter fortsätter att minska och nyregistreringarna sjunker med 10 %
 • Till filosofie hedersdoktor utses regissör Kjell Sundvall
 • Till teknologie hedersdoktorer utses professor Jiri Marsalek och Senior Vice President Planos Plegas

2005

 • Universitetsstyrelsen fattar beslut att flytta Institutionen för hälsovetenskap till Luleå
 • Ökningen av förstahandsansökningar håller i sig. Civilingenjörsutbildningarna ökar med 40% jämfört med 2004.
 • Civilingenjörsprogram Arkitektur inrättas
 • Forskningen inom t ex tribologi, gruvteknik/metallurgi samt distribuerat ingenjörsarbete tillhör de mest framstående i världen
 • Nya forskningsprojekt under året är t ex forskningen om framtida digitala arkivsystem och inom området säkerhetsanalys
 • Arbetet påbörjas med att ta fram ny strategi för universitetet 2006-2011
 • Rektor Ingegerd Palmér slutar och efterträds i november av Pia Sandvik Wiklund
 • Civilingenjörsprogrammet Ergonomisk design &camp; produktion utses till Årets teknikutbildning 2005 i Sverige av Teknikföretagen och får en prissumma på 1.5 Mkr
 • Till filosofie hedersdoktor utses professor Elinor Ostrom
 • Till teknologie hedersdoktor utses professor Anna Sierpinska


2004

 • Kraftansamling på studentrekrytering och marknadsföring på grund av den stora minskningen av antagna studenter 2003. Arbetet innebär bland annat att stärka universitetets varumärke
 • Antalet förstahandsansökningar vänder och blir de högsta i universitetets historia
 • Forskningscentrum för gruv- och bergteknik, HLRC, och Centrum för bergmaterialforskning bildas
 • Tre nya professurer inom media inrättas
 • Kulturuniversitetet byter namn till Populärvetenskap
 • Arena Risk &camp; säkerhet och Arena rymden inrättas
 • Till filosofie hedersdoktorer utses f d landshövding Kari Marklund och operasångerska Birgitta Svendén
 • Till teknologie hedersdoktorer utses professor Joseph Juran och koncernchef Carl-Henrik Svanberg

2003

 • Ett stort förändringsarbete att forma ny institutionsorganisation och administrativ organisation vid universitetet startar
 • NITS-projektet startar för att ta fram en IT-strategi och en ny universitetsövergripande IT-organisation
 • Kraftig nedgång på antalet sökande till universitetet
 • Arena nätverk byter namn till Arena management &camp; teknik i nätverk
 • Till filosofie hedersdoktor utses professor Hans Leygraf
 • Till teknologie hedersdoktor utses koncernchef Leif Östling
 • Gemensamt utsedd av båda fakultetsnämnderna utses direktör Gunnar Liljedahl

2002

 • Fyra nya medieutbildningar och en receptarieutbildning inrättas
 • Arena nätverk, Arena innovativ teknik &camp; Företagande, Arena jordens resurser och Arena livsstil, hälsa &camp; teknik inrättas
 • Unitas och Pedagogkåren slås samman till Luleå Studentkår
 • Luleå tekniska universitet blir första universitet i Sverige som är anslutet till det nya rikstäckande höghastighetsnätet Gigasunet
 • Till filosofie hedersdoktor utses aktör Staffan Westerberg
 • Till teknologie hedersdoktor utses direktör Carl Bennet
 • Gemensamt utsedd av båda fakultetsnämnderna utses direktör Sam Nilsson

2001

 • Universitetet firar 30 år
 • Centrum för informationsteknik inom byggsektorn, e-bygg, bildas.
 • Galleri Aurora skapas för konstutställningar
 • Arena media, musik &camp; teknik och Arena lärande inrättas
 • Sju nobelpristagare besöker universitetet och håller öppna föreläsningar
 • Till filosofie hedersdoktor utses musikproducent Bruce Swedien.
 • Till teknologie hedersdoktor utses professor Douglas W Fuerstenau  
 • Gemensamt utsedd av båda fakultetsnämnderna utses VD Yngve Bergqvist

2000

 • Start av MRC (Mäkitalo Research Center), ett nytt internationellt forskningscentra med uppgift att utveckla de distansöverbryggande mobila tjänsterna
 • Tre studenter från Luleå tekniska universitet bestiger Mont Blanc, 4807meter högt, LTU:s flagga var med upp till toppen
 • Universitetsstyrelsen ger klartecken för Universitetet 2006
 • Kungen inviger multimediastudion för distribuerat ingenjörsarbete, unik i sitt slag, den 6:e december
 • Anslagen till den filosofiska fakulteten ökar i budgetpropositionen från 11 till 23 miljoner inom en treårsperiod
 • Till filosofie hedersdoktor utses kompositör Bo Nilsson
 • Till teknologie hedersdoktorer utses VD Thomas Nilsson och direktör Jan Martinsson