Vatten på Mars

Åren 2010 - 2019

Publicerad: 9 juli 2019

2018

2017

 • Till filosofie hedersdoktor utsågs Jan Lexell professor och överläkare.
 • Till teknologie hedersdoktorer utsågs Jenny B Osuldsen, arkitekt, samt Geoffrey Vining, professor.

2016

 • Universitetet har under året utvecklat samarbetet i stora regionala, nationella, europeiska och internationella satsningar bland annat inom rymdforskning och fysik, EU-projekt inom Internet of Things, fortsatta satsningar inom rymden samt stärkt forskningssamarbete inom den Arktiska regionen. En särskild satsning för att stärka rekryteringen av unga forskarstuderande och forskare har skett.
 • Forskargrupper inom Byggproduktion och VA-teknik fick 45 miljoner till hållbart samhällsbyggande.
 • En ny bärbar provare som fästs direkt på järnvägsrälsen kan mäta slitage och friktion och därmed minska underhållskostnaderna med miljoner kronor.
 • Ett nytt labb etablerades vid universitetet där forskare kan mäta människors medvetna och omedvetna beteenden.
 • En satsning på tillsammans 100 miljoner till forskning inom rymd och fysik satsades av Knut och Alice Wallenbergstiftelsen och universitetet.
 • Forskare vid universitetet beviljades 37 miljoner för forskning kring intelligenta system i gruvnäringen.
 • Nya internationella samarbeten inom gruvforskningen inleddes med flera länder i både sydamerika och Afrika.
 • Ett nytt samverkansavtal med Rgeion Norrbotten tecknades för att lösa utmaningen med kompetensförsörjning inom vården.
 • Till filosofie hedersdoktorer utsågs Gerda Helena Lindskog, författare, och Svante Lindqvist, musiker, dramatiker och författare.
 • Till teknologie hedersdoktor utsågs Elisabeth Nilsson, landshövding.

2015

 • Universitetet inviger en stor satsning på rymdforskning. Satsningen leds av en av universitetets nya rymdforskare som dessutom leder forskningen om HABIT, Sveriges första forskningsinstrument som ska placeras på Mars.
 • En intelligent bergbult som utvecklats av forskare vid Luleå tekniska universitet i samarbete med företag har vunnit första pris i den prestigefulla tävlingen IPSO Challenge. Det är en tävling inom (IoT) Internet of Things och finalen avgjordes i San Jose, USA.
 • Tribologiforskning vid universitetet resulterar i ett glycerolbaserat hållbart smörjmedel som i sin tur avknoppas till ett nytt företag.
 • Ett samarbete med SICS, Swedish ICT, inleds för att etablera ett forskningscenter för Big Data.
 • Till filosofie hedersdoktorer utses författare Katarina Kieri och forskningschef Sara Mazur
 • Till teknologie hedersdoktorer utses vd Hans Hansson och vd Birgitta Olofsso

2014

 • Vetenskapens hus invigs. Verksamheten drivs av de tre parterna Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), LKAB och Luleå tekniska universitet. Huset som ligger i centrala Luleå är en mötesplats för allmänheten och universitetet med målet att sprida kunskap om universitetets forskning.
 • Luleå med Luleå tekniska universitet blev en av sex orter i Europa som får ansvar för en viktig del av Europeiska unionens hittills största råvarusatsning EIT Raw Materials. Beskedet är ett kvitto på att universitetets forskning inom råvaruområdet håller högsta internationella klass.
 • Rekordmånga kvinnor utnämndes till professorer under 2014 års akademiska högtid vid Luleå tekniska universitet. Av tolv installerade professorer var sju kvinnor.
 • Studentidrotten i Luleå utsågs till Årets studentidrottsförening av Sveriges akademiska Idrottsförbund. Studentidrotten som ligger på universitetsområdet i Luleå har en sporthall och gym och
 • kan erbjuda en mängd aktiviteter inom 23 olika områden.
 • Det första spadtaget togs för att förverkliga den del av Vision LTU
 • 2020 som handlar om att skapa Sveriges bästa studiemiljö. Ett första steg var byggstarten av ombyggnaden av A-huset på universitetsområdet i Luleå.
 • Luleå tekniska universitet hamnar på 60:e plats när företaget Universum rankar Sveriges bästa arbetsgivare. Universitetet har sällskap av företag som CocaCola (59:e plats) och Siemens (61:a plats). Rankingen av Luleå tekniska universitet rör kategorin stora arbetsgivare.
 • Till filosofie hedersdoktor utses operasångare Peter Mattei
 • Till teknologie hedersdoktor utses Professor Emeritus Russel Lansbury
 • Gemensamt utsedd av båda fakultetsnämnderna utses direktör Per-Erik Lindvall

2013

 • Luleå tekniska universitets holdingbolag, LTU Holding, tar över bolaget Chemrec i Piteå och dess förgasningsanläggning för gröna bränslen. LTU Green Fuels blir namnet på det nya bolaget.
 • Rekordmånga sökande till universitetet. Resultatet visar att totalt 18 procent fler än 2012 har sökt, medan motsvarande för riket är 6,5 procent.
 • Civilingenjörs- och masterutbildningarna i materialteknik vid Luleå tekniska universitet får toppbetyget Mycket hög kvalitet när Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utvärderade landets teknikutbildningar.
 • Kungen besöker tillsammans med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) universitetet den 16 augusti.
 • 70 studenter förlorade allt när deras studentboende brann ner till grunden. Luleåbor, studenter och anställda vid universitetet visade sin medkänsla genom erbjudanden om sängplatser, mat, kläder, mobiler, studentlitteratur med mera.
 • Luleå tekniska universitet blir först i Sverige med en ny teknik som skalar upp tillverkningen av nano cellulosa från skogsrester. Det kan på sikt ge skogsindustrin nya lönsamma produkter, till exempel nano filter som kan rena såväl gas som processvatten, men även dricksvatten.

2012

 • Luleå tekniska universitet blir ny huvudman för den anrika Bergsskolan i Filipstad, Värmland.
 • Luleå tekniska universitets nya superorgel invigs under året av Benny Andersson, kompositör och världsberömd före detta medlem i ABBA, som uppför sitt, för orgeln, specialskrivna verk "skrifter i snön".
 • Luleå tekniska universitet har största ökningen av alla universitet i Sverige på förstahandsval.  Ökningen uppgår till 15% från föregående år .
 • Luleå tekniska universitet väljs som koordinator för miljardprojektet Arrowhead, Europas största forskningsprojekt inom utveckling av automation för tillverknings-, -energi- och processindustrin.
 • Luleå tekniska universitet får uppdraget att samordna
 • gruvforskning i alla de nordiska länderna i projektet
 • NordMin. Nordiska ministerrådet satsar nästan 35 mnkr
 • under tre år i projektet.
 • Tillsammans med Boliden skriver universitetet ett femårigt forskningsavtal. Boliden satsar 17 miljoner inom ämnesområdet processmetallurgi
 • Det nya populära studentbostadsområdet Klintbacken i Luleå växer så det knakar. Under två år ska totalt 325 lägenhet byggas i området som ligger tio minuters cykelväg från Luleå centrum och på gångavstånd från universitetet.
 • Luleå tekniska universitet får klartecken från Näringsdepartementet att inrätta ett innovationskontor.

2011

 • Slagverk och trumpeter inledde höstens 40-årsfirande vid Luleå tekniska universitet. Invigningen var upptakten till en rad aktiviteter som ska pågå under höstens firande.
 • Efter ännu ett år med positivt ekonomiskt resultat inleder universitetet en strategisk framtidssatsning genom bland annat nya utbildningar, innovation, bättre lärosalar och labb
 • Luleå tekniska universitet tangerar all time high i rekrytering. Inför höstterminen 2011 har 3236 studenter sökt utbildningar vid Luleå tekniska universitet i första hand, vilket är nästan 5% fler än inför hösten 2010. Antalet sökande till civilingenjörsprogrammet har ökat med hela 14%
 • Det är en enormt stor efterfrågan på utbildade civilingenjörer från Väg-och Vatten på Luleå tekniska universitet, både i Sverige och utomlands. Redan fyra månader innan examen har många fått flera olika anbud från arbetsgivare.
 • Universitetet får examenstillstånd från högskoleverket för samtliga elva ämnen på gymnasielärarutbildningen samt examenstillstånd till fem ämnen på ämneslärarnivå, årskurs 7-9.
 • Ett nytt nationellt excellenscenter, CIIR (Center for Interorganisational Innovation Research) har startat vid universitetet och ska bedriva forskning om entreprenöriella innovationssystem.

2010

 • Excellenscentrumet CAMM etableras på universitetet som en del av regeringens strategiska satsning och ska arbeta med hållbart nyttjande av naturresurser inom gruv- och mineralområdet med målet att bygga forskning i världsklass inom området
 • Tack vare ett positivt ekonomiskt resultat kan universitetet de närmaste åren agera strategiskt och satsa på att ytterligare höja kvaliteten på såväl utbildning som forskning.
 • Universitetet slår nytt rekord i antalet antagna studenter till höstens utbildningar.
 • Luleå tekniska universitet och Energitekniskt Centrum (ETC) i Piteå ingår i en nordisk storsatsning på klimat, energi och miljö på totalt 500 miljoner kronor. För universitetet och ETC är programområdet inriktat på termisk förgasning av biomassa.
 • Nytt centrum för e-hälsa (EIC) startar vid Luleå tekniska universitet. Behovsstyrd, patientnära och internationellt ledande forskning i kombination med affärsutveckling av nya tjänster och produkter är centrets inriktning.
 • Förskollärarutbildningen vid universitetet får examensrätt men grundlärarexamen underkänns.