Hoppa till innehållet
Industriell miljö ochprocessteknik

Forskning och forskarutbildning

Publicerad: 28 februari 2020

Forskningen vid Luleå tekniska universitet är till övervägande del tillämpad och sker i nära samarbete med internationella och nationella företag och samarbetspartners. Forskningen omsätter närmare 1 miljard kronor och var vid årsskiftet indelad i 67 forskningsämnen.

Vetenskapsområden

Tekniskt vetenskapsområde
49 forskningsämnen
Humanistiskt-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde
16 forskningsämnen

Forsknings- och innovationsområden

 • Attraktivt samhällsbyggande
 • Effektiv innovation och organisation
 • Framtidens gruvor
 • Förnybar energi
 • Gränsöverskridande konst och teknik
 • Hållbara transporter
 • Hälsa
 • Intelligenta industriella processer
 • Lärande
 • Möjliggörande IKT
 • Rymden
 • Smarta maskiner och material

Källa: Årsredovisningen 2021.