Studenter som pluggar tillsammans

Omsättning

Publicerad: 28 februari 2019

Luleå tekniska universitet omsätter 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda, 46 % kvinnor och 54 % män. Vi har 15 500 studenter, 50% kvinnor och 50% män.

Omsättning 2019
Omsättning fördelat mellan forskning och grundutbildning 2019

Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Vår forskning omsätter närmare 950 miljoner kronor.

Grundutbildning 
740 Mnkr
Uppdragsutbildning 
10 Mnkr
Forskning/forskarutbildning 
893 Mnkr
Uppdragsforskning 
54 Mnkr

Källa: Årsredovisning 2018