Hoppa till innehållet

Regler, riktlinjer och policys

En regel är en bestämmelse för vad som gäller inom ett givet område. Regler anger absoluta normer för vårt agerande. Reglernas roll är att sätta gränser och förbjuda vissa beteenden.

En riktlinje är ett dokument som innehåller en anvisning eller rekommendation för hur t ex en policy ska uppnås. Riktlinjer avser främst frågor rörande ren verkställighet. Riktlinjer kan betraktas som en slags handbok som ska ange ramarna för vårt handlingsutrymme i en viss fråga.

En policy är en viljeinriktning eller princip på övergripande nivå om specifika strategiskt viktiga områden. En policy är vägledande för beslut och styrning.