Hoppa till innehållet

Lika rättigheter och möjligheter

Publicerad: 23 mars 2017

Diskriminering och trakasserier i alla dess former utgör ett hot mot människors hälsa, välbefinnande, livsglädje och kreativitet och är oförenliga med de grundläggande krav som ställs på en god studiemiljö och en god arbetsplats.

Informationsägare

Område HR