Hoppa till innehållet

Publiceringspolicy

Publicerad: 9 maj 2022

Luleå tekniska universitet stödjer och verkar för omställningen till ett öppet
vetenskapssamhälle och principen om öppen vetenskap.

Informationsägare

Universitetsbiblioteket