Hoppa till innehållet

Resor

Publicerad: 24 mars 2017

I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare på olika nivåer är behovet av att tydliggöra vilka regler som gäller för tjänsteresor stort. Detta dokument är en sammanställning av de regler som gäller vid tjänsteresor för universitetets räkning.

Ska uppdateras exempelvis länkar och företagsnamn.                                                             

Informationsägare

Område HR