Hoppa till innehållet

Bevarande av digital verksamhetsinformation

Publicerad: 23 maj 2018

Digital verksamhetsinformation motsvarar begreppet elektronisk handling. Handling finns definierat i tryckfrihetsförordningen (2 kap. 3 §) som upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel. Det tekniska hjälpmedel som åsyftas gällande digital verksamhetsinformation är en dator.

Informationsägare

Kansliet