Hoppa till innehållet

Bisysslor

Publicerad: 30 mars 2017

Regelverken som anger ramarna för bisysslor är bland annat regeringsformen (1974:152), RF, som stadgar allas likhet inför lagen innebärande saklighet och opartiskhet, högskolelagen (1992:1434), HL samt lagen om offentlig anställning, (1994:260), LOA.

I Luleå tekniska universitets (LTU) uppdrag ingår att samverka med såväl näringslivet som samhället i övrigt. Många lärare, forskare och övriga anställda vid universitetet har kunskaper och kompetens som i hög utsträckning efterfrågas av omvärlden. Detta medför att många anställda har bisysslor och är engagerade i externa projekt, såväl inom som utanför sin anställning vid universitetet, vilket i sin tur ökar universitetets synlighet och engagemang i omvärlden. Detta ska emellertid ske med beaktande av de regelverk som är aktuella i sammanhanget.

Informationsägare

Område HR