Hoppa till innehållet

Brandskydd

Publicerad: 29 mars 2017

Med brandskydd avses det samlade arbetet inom Luleå tekniska universitet med att förhindra och förebygga skador på person, egendom och miljön. Vidare avses de åtgärder som krävs för att uppfylla krav från myndigheter och egna ambitioner. Det förbyggande brandskyddet skall omfatta samtliga byggnader och verksamheter där Luleå tekniska universitet har ett ansvar i form av verksamhetsutövare.

Informationsägare

Fastighet och service