Hoppa till innehållet

Centrumbildningar

Publicerad: 22 januari 2020

Dessa riktlinjer vänder sig till medarbetare vid Luleå tekniska universitet som tillsammans med externa samverkansparter vill inrätta en centrumbildning, samt till medarbetare vid universitetets centrumbildningar som kan behöva vägledning i sin verksamhet eller vid avveckling.

Riktlinjerna har som syfte att tydliggöra vad en centrumbildning vid Luleå tekniska universitet är, samt ge konkret stöd och vägledning vid inrättande av nya centrumbildningar, driften av dem och till sist även avveckling av centrumbildningar.

Informationsägare

Universitetskansliet

 

Mallar för centrumbildningar