Hoppa till innehållet

Disciplinärenden

Publicerad: 3 april 2017

Här finner du information och vägledning för hur ett disciplinärende hanteras.

Disciplinära åtgärder får enligt Högskoleförordningen 10:1 vidtas mot studenter som

  • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas
  • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,
  • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan,
  • utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567)

 

Anmälan:

Disciplinanmälan ska skickas till registrator@ltu.se. Studentens studentmail (xxxx@student.ltu.se) måste användas. Endast en anmälan per mejl. Bifogade filer får inte skickas som zip eller annat filformat som ställer särskilda krav vid inläsning.

Kontakt: 

Handläggare av disciplinärenden
Monica Olofsson
Ann-Caroline Henriksson

Allmänna frågor skickas till disciplin@ltu.se

Informationsägare

Studentavdelningen

Chef över Studentavdelningen
Jennie Hägg Wilhelmsson, jennie.hagg.wilhelmsson@ltu.se