Hoppa till innehållet

Donationer

Publicerad: 3 april 2017

Bestämmelser om mottagande och förvaltning av donationer finns i Donations-förordningen (1998:140). För egendom som tas emot från en annan statlig myndighet, stiftelse som bildats med medel från löntagarfonderna eller mellanstatlig organisation gäller inte Donationsförordningen, men dessa riktlinjer ska tillämpas även på sådan egendom.

Informationsägare

Ekonomienheten