Hoppa till innehållet

Dubbel/gemensam doktorsexamen

Publicerad: 9 maj 2017

Syftet med utbildning på forskarnivå som leder till dubbel examen (double degree) alternativt gemensam examen (joint degree) är att öka internationaliseringen och främja förutsättningar för arbete på en internationell arbetsmarknad samt möjliggöra breddad kompetens och samarbetsvinster för universiteten.

Handläggningsordning, rekommendationer och annan praktisk information återfinns i riktlinjen.

Informationsägare

Utbildnings- och forskningsplanering