Hoppa till innehållet

Informationshantering

Publicerad: 23 september 2022

Riktlinjerna innehåller en sammanställning av regler, principer, ansvar och roller vid hantering av information
som genereras av anställda och uppdragstagare vid Luleå tekniska universitet.
Utöver detta behandlas informationshantering i samband med avsluta av anställning
samt i samband med byte av anställning inom LTU.

Informationsägare

Universitetskansliet