Hoppa till innehållet

Intern styrning och kontroll

Publicerad: 6 februari 2018

Sedan 1 januari 2008 gäller förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll alla myndigheter under regeringen som har skyldighet att följa internrevisionsförordningen (2006:1228). Tillsammans med myndighetsförordningen (2007:515), förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) och internrevisionsförordningen reglerar förordningen om intern styrning och kontroll ansvar för att säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll.

Verksamheten ska bedrivas enligt följande fyra verksamhetskrav:

  • effektivitet
  • enligt gällande rätt
  • rättvisande och tillförlitlig redovisning
  • god hushållning med statens medel.

I och med förordningen om intern styrning och kontroll ställer regeringen ytterligare formkrav på de myndigheter som omfattas av förordningen.  Av riktlinjerna framgår hur Luleå tekniska universitet på ett strukturerat sätt arbetar med intern styrning och kontroll samt beskriver ansvarsfördelning och definitioner för riskarbetet.

Informationsägare

Redovisning och ekonomistyrning