Hoppa till innehållet

Internet och e-post

Publicerad: 23 maj 2018

Internet och e-post är arbetsverktyg och får inte användas i strid med lag eller på sådant sätt att olägenheter ur säkerhetssynpunkt eller onödig belastning på universitetets nätresurser förorsakas. All användning ska ske i enlighet med SUNET:s och vid universitetet beslutade etiska regler samt dataskyddsförordningen, vars syfte är att tillgodose integritetsskydd för privata personer.

Informationsägare

Universitetskansliet