Hoppa till innehållet

Kopiering

Publicerad: 30 mars 2017

Möjligheterna att kopiera och skriva ut upphovsrättsligt skyddade verk är starkt begränsad i upphovsrättslagen.

 För att i någon mån tillmötesgå lärarnas kopieringsbehov och underlätta deras yrkesutövning har staten träffat ett ramavtal om kopiering med upphovsrättsinnehavarnas organisationer genom Bonus Presskopia – nedan kallat Kopieringsavtalet. Alla lärare vid de universitet och högskolor som tecknat avtalet har rätt att för sin undervisning kopiera och skriva ut ett begränsat antal sidor för att komplettera den obligatoriska förlagsutgivna kurslitteraturen. Avtalet reglerar även förutsättningarna för bl a kopiering av notmaterial, diabilder samt utskrift av digitalt material.

Informationsägare

Universitetskansliet