Hoppa till innehållet

Kris och katastrof

Publicerad: 25 oktober 2018

En kris eller katastrof är när vår ordinarie organisation, resurser och arbetsmetoder inte räcker till för att stoppa eller lindra effekten av en händelse. Förmågan att hantera kriser handlar mycket om att förbereda sig på att hantera det oväntade. Varje händelse är unik och så är också hanteringen. För att kunna ta hand om krissituationer har vi Riktlinjer för hantering av kris och katastrof samt en uppbyggd organisation som snabbt kan hantera situationen. Riktlinjerna ger stöd och bör användas som en checklista vid händelse av kris eller olycka och vid dödsfall.

Informationsägare

Universitetskansli, HR samt Fastighet och service
Ansvarig för att uppdatera riktlinjer: Säkerhetschef