Hoppa till innehållet

Löner

Publicerad: 30 mars 2017

Universitetets lönepolitik ska som ett av flera verktyg medverka till att vi når de mål som satts upp för verksamheten och främja möjligheten att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Lönepolitiken ska motivera goda arbetsresultat och en god arbetsmiljö.

Informationsägare

HR-enheten