Hoppa till innehållet

Medarbetarsamtal

Publicerad: 30 mars 2017

Medarbetarsamtalet syftar till att utveckla verksamheten genom att sätta verksamhetens och medarbetarens utveckling i fokus.

Samtalet är viktigt för verksamhetens utveckling. Det ska också ge medarbetaren tillfälle att i dialog med sin chef planera den egna kompetensutvecklingen kopplat till verksamhetens mål och utveckling.

Informationsägare

Område HR