Hoppa till innehållet

Mutor

Publicerad: 3 april 2017

Luleå tekniska universitet bedriver en verksamhet av sådan karaktär att anställda och uppdragstagare i sin tjänsteutövning kan komma att utsättas för påverkan av andra aktörer. Detta samtidigt som höga krav på korrekt uppträdande måste ställas på universitetet och dess medarbetare. Det är därför viktigt att samspelet med andra aktörer utspelar sig formellt riktigt och att brottsbalkens bestämmelser om tagande och givande av mutor som gäller både offentlig och privat sektor iakttas.

Informationsägare

Universitetskansliet