Hoppa till innehållet
dator, kvinna, studera, arbeta Foto: Pixabay

Oredlighet i forskning och andra avvikelser från god forskningssed

Publicerad: 1 juni 2022

Riktlinjen har reviderats. Revideringen har utförts i syfte att genom att utveckla riktlinjerna tydliggöra de rättsliga utgångspunkterna samt processen vid misstänkt oredlighet i forskning eller andra misstänkta avvikelser från god forskningssed.

Riktlinjerna träder i kraft den 1 juni 2022 då riktlinjer LTU-517-2020 upphävs.

Informationsägare

Universitetskansliet