Hoppa till innehållet

Överklaganden

Publicerad: 3 april 2017

Riktlinjen har reviderats. Revisionen var påkallad av mindre påpekanden i UKÄ:s tillsynsrapport (2021:19, reg nr 32-00562-20, s 71).

De nya riktlinjerna träder i kraft den 1 juni 2022 då riktlinjer LTU-694-2019 upphävs.

Handläggningen av ärenden som innefattar myndighetsutövning avslutas regelmässigt med ett beslut. Vid LTU är det huvudsakligen fråga om ärenden som regleras i högskoleförordningen. Det kan handla om allt ifrån studenträttsfrågor till personalärenden. Sådana beslut får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) av den som är föremål för beslutet – om beslutet gått honom/henne emot.

Informationsägare

Universitetskansliet