Hoppa till innehållet

Övertalighet och arbetsbrist

Publicerad: 30 mars 2017

Förändrade ekonomiska eller verksamhetsmässiga förutsättningar skapar vanligtvis behov av förändringar i såväl verksamhet som organisation. Det kan innebära att övertalighet och i förlängningen arbetsbrist uppstår. I det läget är handlingsberedskap och transparens är av stor betydelse.

Informationsägare

HR-enheten